Wise Wales Newsletter

Cadwch yn gyfoes â'r newyddion diweddaraf gan Wise Cymru, y fenter gydweithio rhwng sefydliadau yn y sector sy'n gweithio i greu diwylliant o bartneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr, a myfyrwyr ledled Cymru. Bydd yma blogiau gwadd gan aelodau staff, myfyrwyr a swyddogion sabothol.

Keep up to date with the latest news from Wise Wales, the collaboration of sector organisations working to create a culture of meaningful partnership between educators, students’ unions and students across Wales. Guest blogs from staff members, students and sabbatical officers.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp